Nespresso® compatible coffee. Compostable and fully plant-based coffee capsules. bio-degradable. environmentally friendly. sustainable and certified coffee. Oceano® Caffe Verde
Oceano® Privacy Policy (dutch)

Privacybeleid

Versie: 14 mei 2020

Introductie 

Deze website is eigendom van, en wordt beheerd door Oceano BV. Geregistreerd in Nederland onder KVK-nummer 74079255, gehuisvest op Bijleveldsingel 2, 6521AR, Nijmegen, hierna vermeld als “OCEANO®”.

OCEANO® respecteert de privacy van haar klanten en is vastbesloten deze te waarborgen in naleving van dit privacybeleid. Dit Privacybeleid is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die OCEANO® verzamelt, waarom we deze gegevens verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. 

Lees dit document zorgvuldig. Door de OCEANO® website te bezoeken en te gebruiken gaat u akkoord met dit privacybeleid. Het is mogelijk dat er wijzigingen in het privacybeleid doorgevoerd worden. Bij gebruik van de OCEANO® website gaat u automatisch akkoord met de meest recente aanpassingen. Bekijk daarom regelmatig het beleid voor updates. 


Informatie die wordt verzameld 

Dit beleid is van toepassing op informatie die verzameld wordt: 

• Op de OCEANO® website; 

• Vanuit e-mail, sms en andere elektronische communicatie tussen u als klant en de OCEANO® website. Deze informatie omvat: 

• Log data Net als veel andere websites verzamelt OCEANO® informatie die uw webbrowser verzendt wanneer u de OCEANO® website bezoekt (“log data”). 


Log data kan de volgende gegevens bevatten: uw computers Internet Protocol (“IP”) adres, browsertype, browserversie, de OCEANO® website pagina’s die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw websitebezoek, de tijd die u op de OCEANO® website pagina’s doorbrengt en andere statistieken. 

• Persoonlijke data Dit zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden zoals: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. 

• Overige data Gegevens over u die niet direct uw identiteit weergeven, zoals verschillende services die u gebruikt, hoe u deze gebruikt en gebruiker-specifieke informatie over welke websites u bezoekt en gegevens die u doorgeeft zoals enquête informatie en/of websiteregistraties. 


Overige data types 

Dit privacybeleid is niet van toepassing op informatie die verzameld wordt door of via: 

• OCEANO® offline of via andere toepassingen, inclusief andere websites die door OCEANO® of door derden beheerd worden; 

• Derden via andere toepassingen of website-inhoud (inclusief advertenties) die vanaf de OCEANO® website te benaderen zijn, inclusief derden die onze online betalingen beheren. 


Cookies 

Om de OCEANO® website naar behoren te laten werken, maken wij gebruik van cookies. Vrijwel alle grote websites maken hier gebruik van. 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die vanaf een website op uw computer of mobiele apparaat zoals een tablet of smartphone worden geplaats als u de website bezoekt. Deze bestanden zorgen ervoor dat de website uw voorkeuren en handelingen (zoals logingegevens, taalvoorkeur, lettergrootte en andere weergavevoorkeuren) gedurende een bepaalde periode onthoudt zodat u bij regelmatig bezoek van de website niet telkens opnieuw bepaalde gegevens hoeft in te vullen. 

Deze cookies kunnen bestaan uit: 

• Browser cookies; 

• Flash Cookies. Bepaalde onderdelen van de OCEANO® website kunnen gebruik maken van op uw apparaat opgeslagen objecten (Flash cookies) om informatie te verzamelen over uw voorkeuren en navigatie naar, vanaf en op de OCEANO® website; 

• Web Beacons. Verschillende pagina’s van de OCEANO® website en OCEANO® e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die web beacons genoemd worden (ook wel bekend als clear gifs, pixel tags en single-pixel gifs). Deze maken het mogelijk dat OCEANO® website statistieken verzamelt zoals bezoekersaantallen, het aantal ontvangers dat een e-mail geopend heeft, overige statistieken waarmee OCEANO® de populariteit van bepaalde websiteinhoud kan meten en de integriteit van de server en beveiliging van de website kan controleren. 


Automatisch geïnstalleerde cookies 

De cookies die enkel gebruikt worden voor communicatie, noodzakelijk voor OCEANO® om de websitegebruiker te voorzien van opgevraagde informatie, worden automatisch geïnstalleerd. Deze cookies bestaan uit: 

• “User-input cookies” (sessie-ID) zoals cookies die ingevulde gegevens van de gebruiker bijhouden zodra er online formulieren, winkelwagens e.d. worden gebruikt. Deze cookies worden bewaard totdat de sessie afgesloten wordt, of in enkele gevallen tot een paar uur daarna; 

• Authenticatie cookies die de gebruiker identificeren zodra deze ingelogd is. Deze cookies worden bewaard totdat de sessie beëindigd wordt; 

• Gebruiker specifieke beveiligingscookies die voor beperkte tijd gebruikt worden om beveiligingsrisico’s en misbruik op te sporen; 

• Multimedia cookies die het voor beperkte tijd mogelijk maken om video of audio vanaf de website af te spelen; 

• Cookies die gedurende de sessie het websitebezoek registreren en de belasting van de website uitbalanceren; 

• Gebruiker specifieke cookies die bepaalde voorkeuren voor taal, lettertype e.d. mogelijk maken gedurende de sessie; 

• Social plug-ins van derden die het mogelijk maken voor gebruikers van het betreffende platform om vanuit de website informatie direct te delen op social media. 


Cookies die goedkeuring vereisen 

Deze cookies kunnen specifieke gebruikersinformatie bevatten zoals IP adres en andere data die door verschillende cookies en andere trackingtechnologieën verzameld worden. 

De data die OCEANO® automatisch verzameld bestaat uit statistische informatie van derden zoals Google Analytics. Deze informatie helpt de OCEANO® website te verbeteren en draagt bij aan een betere en meer persoonlijke service doordat wij hierdoor: • Ons klantenbereik en gebruikerspatronen kunnen inschatten; 

• Informatie over gebruikersvoorkeuren kunnen opslaan en gebruiken om onze website aan te passen aan individuele voorkeuren; 

• Zoekresultaten sneller kunnen weergeven; 

• Gebruikers ‘herkennen’ zodra zij de OCEANO® website bezoeken en hierdoor snellere en persoonlijke kunnen bieden. 

Bovenstaande valt binnen de grenzen van de algemene voorwaarden van Google Analytics (http://www.google.com/analytics/terms/us.html) 

OCEANO® vraagt altijd om toestemming voor het installeren van deze cookies zodat u er altijd voor kunt kiezen om bepaalde cookies te weigeren. 


Controle houden over cookies 

U kunt cookies op elk moment beheren en/of verwijderen – lees meer hierover op http://www.aboutcookies.org. U kunt cookies die al op uw computer of ander apparaat aanwezig zijn verwijderen en in vrijwel elke internetbrowser kunt u de instellingen wijzigen zodat er geen automatische cookies gedownload worden. Zodra u dit instelt kan het echter gebeuren dat u bij elk bezoek van de OCEANO® website opnieuw bepaalde instellingen moet aanpassen en sommige onderdelen en functies werken wellicht niet naar behoren. 


Gebruik van verzamelde informatie 

OCEANO® gebruikt de verzamelde informatie die wij van u en/of over u ontvangen voor het volgende: 

• Het weergeven van de OCEANO® website; 

• Het aanbieden van informatie, producten en service die u van OCEANO® wenst te ontvangen; 

• Het vervullen van elk ander doel waarvoor u informatie doorgeeft; 

• Het doorgeven van meldingen over uw account; 

• Het voldoen van verplichtingen richting klanten zoals het beheer van aankopen, facturen e.d.; 

• Het op de hoogte brengen van klanten over wijzigingen op de OCEANO® website of producten die op de website aangeboden worden; 

• Het aanbieden van interactief gebruik van de OCEANO® website; 

• Elk ander doel, waarvoor wij specifiek toestemming zullen vragen. 


Het openbaar maken van uw gegevens 

OCEANO® heeft het recht om algemene data over OCEANO® website gebruikers, en data die niet tot specifieke gebruikers te herleiden is openbaar te maken. OCEANO® heeft het recht om persoonlijke data die door gebruikers is doorgegeven openbaar te maken aan of voor: 

• Dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen; 

• Dienstverleners en andere derden die bij OCEANO® aangesloten zijn mbt ondersteuning van het bedrijf; 

• Andere doeleinden die specifiek door OCEANO® zijn aangegeven op het moment dat er om gegevens gevraagd wordt; 


OCEANO® heeft het recht om persoonlijke data vrij te geven ten behoeve van: 

• Een gerechtelijk bevel, juridische procedures e.d. op verzoek van de overheid; 

• Het toepassen of indien nodig afdwingen van de OCEANO® Algemene Gebruikersvoorwaarden; 

• Het toepassen of indien nodig afdwingen van andere overeenkomsten, inclusief facturering. 


Social Media 

OCEANO® maakt gebruik van verschillende social media kanalen om te communiceren met klanten en overige geïnteresseerden. Op het moment is OCEANO® actief op Facebook, Twitter en Instagram om door deze kanalen het gesprek met (potentiële) klanten op te zoeken. In de toekomst is het mogelijk dat hier andere platforms aan toegevoegd worden. OCEANO® is geen volledig eigenaar of beheerder van deze externe platforms dus door contact op te nemen via een van deze kanalen is het mogelijk dat u als gebruiker persoonlijke gegevens vrijgeeft aan OCEANO® of aangesloten derden. Met uitzondering van het gebruik van door u doorgegeven informatie via directe reacties richting u als gebruiker, zal OCEANO® deze data verkregen door social media kanalen nooit gebruiken, delen of bewaren. 


Uw invloed op het gebruik en openbaar maken van uw gegevens door OCEANO® 

OCEANO® heeft de volgende opties ingesteld waarmee u controle kunt houden over uw gegevens: 

• Trackingtechnologieën en Advertenties. U kunt uw browserinstelling zo aanpassen dat u deze cookies automatisch weigert; 

• Aanbiedingen van OCEANO®. Als u geen berichten wenst te ontvangen van OCEANO® ter promotie van onze producten met eventuele aanbiedingen en acties kunt u ons hierover berichten. Wij verwijderen uw e-mailadres/contactgegevens dan uit onze contactlijst; 

• Als OCEANO® u een direct promotiebericht per e-mail stuurt, kunt u rechtstreeks reageren als u hier geen belangstelling in heeft en geen verdere berichten wenst te ontvangen. Dit geldt niet voor gegevens die u naar aanleiding van een aankoop, garantieregistratie, review op overige transacties aan ons heeft doorgegeven. 


Toegang tot, en het aanpassen van, uw gegevens 

U kunt uw doorgegeven informatie bekijken en eventueel wijzigen door OCEANO® een e-mail te sturen naar info@oceano.coffee met het verzoek uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. OCEANO® kan uw gegevens alleen verwijderen door uw volledige gebruikersaccount te verwijderen. OCEANO® mag een verzoek tot wijziging van uw gegevens weigeren als het vermoeden bestaat dat de wijziging in gaat tegen enige wetten of regelgeving of als de wijziging incorrecte informatie weergeeft. 

Als u uw gebruikersinformatie van de OCEANO® website verwijdert, is het mogelijk dat opgeslagen kopieën beschikbaar blijven in het cachegeheugen of gearchiveerde pagina’s in uw internetbrowser of doordat andere website gebruikers deze gekopieerd hebben. Toegang tot en gebruik van de gegevens die aan de website verstrekt zijn, inclusief gebruikersbijdragen, zijn vastgesteld in de Algemene Gebruikersvoorwaarden van OCEANO®: https://Oceano.coffee/privacy 


Opslag en behoud van persoonlijke data 

OCEANO® verzekert u dat uw persoonlijke data beschermd is tegen verlies en toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking door onbevoegden, en ander misbruik. Om misbruik of openbaarmaking van uw gegevens door onbevoegden tegen te gaan, zijn alle mogelijke stappen genomen. OCEANO® behoudt uw persoonlijke data alleen zo lang als nodig om aan de doeleinden waarvoor deze verzameld is te voldoen. Hierbij worden geldende wetten en regelgeving in acht genomen en uw toestemming hierin blijft geldig zelfs nadat uw (zakelijke) binding met OCEANO® verbroken is. 


Databeveiliging 

OCEANO® heeft verschillende maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en toegang door onbevoegden. Alle gegevens die u aan OCEANO® toevertrouwt worden op met firewalls beschermde servers bewaard en alle verkeer verloopt via een TLS-versleuteling. Alle betalingstransacties zijn uitbesteed aan betrouwbare, onafhankelijke derden die zich als onpartijdige alleen met deze transacties bezighouden. 

De veiligheid en bescherming van uw gegevens is ook deels afhankelijk van uzelf. OCEANO® stuurt u een wachtwoord, of geeft u de mogelijkheid om zelf een wachtwoord in te stellen om bepaalde delen van de OCEANO® website te benaderen, maar u bent zelf verantwoordelijk voor vertrouwelijke omgang met deze gegevens. Wees voorzichtig met het doorgeven van persoonlijke informatie op openbare forums of soortgelijke (social media) kanalen. Informatie die u op dergelijke websites deelt, kan door iedere gebruiker bekeken worden. 

De overdracht van gegevens via internet is niet altijd volledig veilig. OCEANO® kan niet garanderen dat informatie die op de OCEANO® website ingevuld wordt volledig veilig is. Elke overdracht van persoonlijke gegevens is voor uw eigen risico. OCEANO® is niet verantwoordelijk voor omzeiling van uw eigen privacy instellingen of beveiligingsmethoden die op de OCEANO® website ingesteld zijn. 


Berichtgeving bij het constateren van beveiligingsproblemen 

Zodra er een beveiligingsprobleem geconstateerd wordt zoals ongeoorloofde toegang tot bepaalde beveiligingssystemen, is OCEANO® genoodzaakt hier melding van te maken. Dit kan door een bericht op de website te plaatsen of door een e-mail te verzenden naar het door u opgegeven e-mailadres. U stemt er mee in dat deze kennisgeving evenzeer voor u geldt als voor elk ander individu uit wiens naam u handelt. Het is aan u om dit in zulke gevallen door te geven. 


Wijzigingen in het OCEANO® privacybeleid 

Zodra OCEANO® wijzigingen aanbrengt die van toepassing zijn op de omgang met persoonlijke data van websitegebruikers, zal dit via de homepagina van de OCEANO® website kenbaar gemaakt worden. De datum waarom de laatst herziene versie van het privacybeleid is opgesteld, wordt bovenaan dit document weergegeven. U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van een up-to-date emailadres en voor het regelmatig doornemen van de OCEANO® website inclusief dit privacybeleid om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen. 


Contactinformatie 

Als u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid heeft, neem dan contact op via info@oceano.coffee