Term & Conditions

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van, en wordt beheerd door Oceano BV. Geregistreerd in Nederland onder KVK-nummer 74079255, gehuisvest Bijleveldsingel 2, 6521AR, Nijmegen, hierna vermeld als “OCEANO®”

 

 

Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden

Dit document betreft uw relatie met OCEANO®. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op toegang tot en gebruik van de OCEANO® website plus de via de website aangeboden producten en diensten. Door de website te gebruiken verklaart u automatisch de wettelijke leeftijd te hebben om een contractuele verbintenis met OCEANO® aan te gaan.

 

 

Registratie

Zodra u zich aanmeldt op de OCEANO® website dient u zich ervan te verzekeren dat de verplicht in te vullen informatie correct en volledig wordt ingevuld. Eventuele wijzigingen wat betreft adresgegevens en andere aanpassingen dient u aan OCEANO® door te geven door uw gegevens via de website te updaten. Om een contractuele verbintenis met OCEANO® aan te gaan dient u minimaal 18 jaar oud te zijn en in het bezit van een geldige creditcard of bankpas waarmee betalingen via door ons aangestelde online betaalsystemen mogelijk zijn.

 

Bestellingen

Als u een bestelling plaatst via de OCEANO® website, schaft u een product aan dat binnen de algemene voorwaarden van OCEANO® valt. Alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en de genoemde productprijzen. Zodra u een bestelling plaatst, ontvangt u informatie hierover per e-mail, inclusief factuur. Deze e-mail wordt puur als kennisgeving beschouwd. Pas op het moment dat u van ons een bevestiging ontvangt waarin vermeld wordt dat de bestelde producten verzonden zijn, is er een contractuele verbintenis met OCEANO® tot stand gekomen. 

 

Prijzen en Beschikbaarheid 

Hoewel OCEANO® haar best doet om alle productbeschrijvingen, prijzen en overige details die op de OCEANO® website staan up to date te houden, kan het voorkomen dat er fouten ontstaan. Zodra OCEANO® een fout in de prijsvermelding van producten ontdekt nadat u deze besteld heeft, zullen we u zo snel mogelijk hiervan op de hoogte brengen. U krijgt in dat geval de mogelijkheid om uw bestelling tegen de correcte prijs te ontvangen, of uw bestelling te annuleren. Als OCEANO® u niet kan bereiken dan beschouwen wij de bestelling als geannuleerd. Als u zelf de bestelling wenst te annuleren, maar u heeft de betaling al voldaan dan ontvangt u dit bedrag retour. Verzendkosten worden in rekening gebracht zoals beschreven op de OCEANO® website. Dergelijke extra kosten worden altijd duidelijk vermeld wanneer deze onderdeel uitmaken van de totaalprijs. Alle prijzen zijn aan veranderingen onderhevig. 

 

Betaling 

Betaling van bestellingen verloopt niet via de OCEANO® website. Zodra u uw bestelling gaat afrekenen, krijgt u de keuze uit verschillende websites die uit naam van OCEANO® de betaling afhandelen. OCEANO® is niet aansprakelijk voor claims die vanuit dergelijke betalingsprocessen voortkomen. Uw betaling valt onder de algemene voorwaarden van het betreffende online betalingssysteem. Verzending De levertermijn kan variëren naar aanleiding van beschikbaarheid van de producten zoals vermeld op de website, door enige vorm van vertraging als resultaat van vertraging bij bezorginstanties of door overmacht waar OCEANO® niet verantwoordelijk gehouden kan worden. Het risico van verlies of beschadiging tijdens verzending dragen wij over aan de klant op het moment van verzending. 

Bestellingen geplaatst via de OCEANO® website worden alleen geleverd in de op de website vermelde landen. 

 

Herroeping 

Als u uw bestelling annuleert voordat u de producten ontvangen heeft, heeft u het recht om de levering te weigeren als deze alsnog aangeboden wordt. OCEANO® retourneert het afgerekende bedrag binnen 14 dagen nadat u de bestelling bij OCEANO® geannuleerd heeft. U kunt uw bestelling op elk gewenst moment retourneren binnen 14 dagen na datum van ontvangst. Neem hiervoor contact met OCEANO® op voor meer informatie over het retour zenden. 

 

Ruilingen en terugbetalingen 

Bestelde producten kunnen geruild of geretourneerd worden op voorwaarde dat deze in ongebruikte staat verkeren en in de originele verpakking zitten. Het retourneren kan binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling met toevoeging van een aankoopbewijs. De kosten voor de retourzending zijn voor uw eigen rekening. OCEANO® accepteert geen retourzendingen van koffiecapsules als de verpakking geopend of beschadigd is na levering. 

Zodra een retourzending die aan bovengenoemde voorwaarden voldoet door OCEANO® ontvangen is, zullen de kosten van de bestelde producten inclusief de kosten voor de initiële verzending geretourneerd worden binnen 14 dagen na ontvangst. Terugbetaling vindt plaats via de door u gebruikte betaalmethode. 

 

Overeenstemming en garantie 

OCEANO® biedt de garantie dat geleverde producten en diensten, evenals de vermelde specificaties in overeenstemming zijn met de overeenkomst. Daarnaast garandeert OCEANO® dat de contractuele verbintenis met klanten worden nageleefd in overeenstemming met wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

Het is echter uw verantwoordelijkheid om te verifiëren of de ontvangen producten in goede conditie zijn, zoals beschreven op de website. In het geval van beschadigde artikelen verwacht OCEANO® dat u hierover contact opneemt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Bewaar hiervoor alle relevante informatie wat betreft verzending en facturatie. In bovengenoemde geval van beschadigde goederen zal OCEANO® deze vervangen of uw betaling retourneren.

 

Geschillen

Geschillen zullen opgelost worden aan de hand van de Online Alternative Dispute Resolution procedure (ODR), zoals opgesteld in de wetgeving van de Europese Unie.

Het EU ODR platform: https://webgate.ec.europa.eu.

De ODR website wordt beheerd door de Europese Commissie.